• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
25 Tháng Mười 2021 8:12:50 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo phân tích đầu tư VHC
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: StockBiz & VFP
Ngành: Hàng tiêu dùng
Công ty: CTCP Vĩnh Hoàn
Chi tiết:
Ngày: 27/09/2021 Số trang: 16 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 936 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Theo dự báo của CTCK Thành Công, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của VHC cho năm 2021 và 2022 lần lượt là 948 tỷ và 1336 tỷ. Với mức định giá PE 10.6x, giá mục tiêu cho VHC trong năm 2022 là 77,200đ/cp, upside 56.3% so với giá 49,400đ/cp trên thị trường hiện nay. Tại mức giá 49,400đ/cp, định giá PE fwd 2022 là 6.81 lần.