• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
05 Tháng Mười Hai 2021 9:06:45 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật MSN - TĂNG TỶ TRỌNG
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset
Ngành: Hàng tiêu dùng
Công ty: CTCP Tập đoàn MaSan
Chi tiết:
Ngày: 23/11/2021 Số trang: 13 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 496 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Chúng tôi khuyến nghị Tăng tỷ trọng với cổ phiếu MSN, giá mục tiêu 179,000 đồng. Giá mục tiêu được xác định dựa trên phương pháp tổng các giá trị thành phần áp dụng với năm mảng kinh doanh của tập đoàn: thực phẩm đóng gói (MCH), chuỗi giá trịthịt (MML), khai thác kim loại hiếm (MHT), bán lẻ tạp hóa (VCM) và dịch vụ tài chính (TCB)