• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,13 -2,07/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,13   -2,07/-0,16%  |   HNX-INDEX   302,55   -1,42/-0,47%  |   UPCOM-INDEX   92,47   -0,17/-0,18%  |   VN30   1.292,55   -1,24/-0,10%  |   HNX30   560,72   -2,79/-0,50%
16 Tháng Tám 2022 2:06:21 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật CTG - MUA
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset
Ngành: Tài chính
Công ty: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi tiết:
Ngày: 07/01/2022 Số trang: 5 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 307 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

So với các ngân hàng trong nhóm chúng tôi theo dõi, CTG đang được giao dịch ở mức 1,8 lần GTSS, thấp hơn so với mức P/B trung bình 2,3x – 2,5x của các ngân hàng hàng đầu. Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho CTG lên 40,300 đồng/CP (từ35.600 đồng) tương đương với mức P/B mục tiêu là 2x thấp hơn P/B mục tiêu chung là 2,3x - 2,5x. Mức chiết khấu này đến từvấn đề khó tăng vốn phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong ngắn hạn.