• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,81 -21,90/-1,77%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,81   -21,90/-1,77%  |   HNX-INDEX   300,66   -6,36/-2,07%  |   UPCOM-INDEX   93,63   -0,48/-0,51%  |   VN30   1.255,35   -27,16/-2,12%  |   HNX30   530,90   -14,83/-2,72%
24 Tháng Năm 2022 1:35:10 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật SZC - MUA
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset
Ngành: Tài chính
Công ty: CTCP Sonadezi Châu Đức
Chi tiết:
Ngày: 25/04/2022 Số trang: 5 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 383 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Chúng tôi nâng mức giá mục tiêu của SZC lên 78.400 đ/cp, giảm 12,5% so với mức giá gần nhất do: (1) Mức giá theo Phương pháp RNAV giảm do suất chiết khấu tăng lên 14,9%; (2) mức P/B bình quân của các doanh nghiệp so sánh giảm về 3,48 lần. Mức giá mục tiêu hiện đang cao hơn giá đóng cửa phiên 25/04/2022 là 55,8% do đó chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua với SZC