• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.165,21 -16,08/-1,36%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:15:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.165,21   -16,08/-1,36%  |   HNX-INDEX   275,85   -2,09/-0,75%  |   UPCOM-INDEX   86,72   -0,47/-0,54%  |   VN30   1.227,01   -15,04/-1,21%  |   HNX30   484,58   -2,43/-0,50%
06 Tháng Bảy 2022 2:16:51 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật MWG - Khả quan
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect
Ngành: Dịch vụ tiêu dùng
Công ty: CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Chi tiết:
Ngày: 18/06/2022 Số trang: 12 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 854 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
 
Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 90.100 đồng bằng định giá tổng hợp thành phần với định giá mảng điện tử tiêu dùng (TGDD và DMX) là 47.600 đồng, BHX là 40.900 đồng và An Khang là 1.600 đồng. Rủi ro: Tốc độ mở rộng hoặc doanh thu / cửa hàng thấp hơn dự kiến, đặc biệt là chuỗi BHX. Tiềm năng tăng giá: tốc độ mở rộng/ doanh thu chuỗi cửa hàng cao hơn kỳ vọng, biên LN gộp cao hơn hoặc các chuỗi AVA mới thành công