• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.166,72 -14,57/-1,23%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:14:57 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.166,72   -14,57/-1,23%  |   HNX-INDEX   274,54   -3,40/-1,22%  |   UPCOM-INDEX   86,84   -0,35/-0,40%  |   VN30   1.228,96   -13,09/-1,05%  |   HNX30   480,67   -6,34/-1,30%
06 Tháng Bảy 2022 1:21:37 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật FRT - MUA
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Ngành: Dịch vụ tiêu dùng
Công ty: CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Chi tiết:
Ngày: 20/06/2022 Số trang: 7 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 573 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu với giá mục tiêu 113.365 đ/cp, tương ứng với tổng mức sinh lời kỳ vọng 16,5% dựa trên triển vọng tiềm năng và khả năng sinh lợi cải thiện của chuỗi nhà thuốc Long Châu.