• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.149,61 -31,68/-2,68%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:55:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.149,61   -31,68/-2,68%  |   HNX-INDEX   271,92   -6,02/-2,17%  |   UPCOM-INDEX   85,89   -1,30/-1,49%  |   VN30   1.211,94   -30,11/-2,42%  |   HNX30   473,18   -13,83/-2,84%
06 Tháng Bảy 2022 2:56:09 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật HT1 - Tăng tỷ trọng
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset
Ngành: Công nghiệp
Công ty: CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên
Chi tiết:
Ngày: 22/06/2022 Số trang: 8 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 404 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Chúng tôi khuyến nghị giá mục tiêu của HT1 ở mức VND 17,000 (upside +15.3%) dựa trên phương pháp FCFE, CP HT1 hiện đang giao dịch tại mức với PE forward FY22 12.3x, cao hơn 12% so với mức bình quân giai đoạn 2017-2021. HT1 là một trong những công ty có tỷ suất cổ tức rất ổn định, có thị phần xi măng lớn nhất miền Nam và có khả năng tiếp tục cải thiện lợi nhuận khi giá than giảm.