• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.080,01 +43,73/+4,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.080,01   +43,73/+4,22%  |   HNX-INDEX   215,96   +4,96/+2,35%  |   UPCOM-INDEX   72,21   +0,80/+1,12%  |   VN30   1.092,99   +50,35/+4,83%  |   HNX30   363,71   +16,36/+4,71%
04 Tháng Mười Hai 2022 11:18:48 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật MSH - MUA
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset
Ngành: Hàng tiêu dùng
Công ty: CTCP May Sông Hồng
Chi tiết:
Ngày: 16/11/2022 Số trang: 8 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 340 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Trong năm 2022, chúng tôi dự phóng doanh thu và LNST của MSH có thể đạt lần lượt 4,909.8 tỷ VND (+3.4% CK) và 312.5 tỷ VND (-29.3% CK). Chúng tôi dự kiến biên LNG trong năm 2022 sẽ giảm xuống mức 14.7% dưới tác động của nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do cho chủ sở hữu (FCFE) để xác định mức giá hợp lý của cổ phiếu MSH. Với mức lợi suất yêu cầu (Re) 14% và giả định tăng trưởng dài hạn sau năm 2032 là 0%, chúng tôi xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu MSH ở mức 43,000 VND/cp.