• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.115,97 -4,52/-0,40%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.115,97   -4,52/-0,40%  |   HNX-INDEX   231,34   +0,03/+0,01%  |   UPCOM-INDEX   86,02   +0,06/+0,07%  |   VN30   1.100,42   -6,74/-0,61%  |   HNX30   498,19   +1,19/+0,24%
05 Tháng Mười Hai 2023 6:43:40 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật CTR - OUTPERFORM
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Công nghiệp
Công ty: Tổng CTCP Công trình Viettel
Chi tiết:
Ngày: 20/09/2023 Số trang: 5 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 923 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền, chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu so với khuyến nghị gần nhất do: (1) điều chỉnh giảm phần bù rủi ro thị trường từ 11,1% xuống 9,5%; và (2) tăng dự báo giá trị trúng thầu mảng xây lắp. BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu là 95.254 đồng/cổ phiếu, cao hơn giá đóng cửa ngày 19/9/2023 là 15,4%.