• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.102,80 +7,37/+0,67%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.102,80   +7,37/+0,67%  |   HNX-INDEX   227,03   +2,64/+1,18%  |   UPCOM-INDEX   85,04   +0,39/+0,46%  |   VN30   1.093,16   +4,65/+0,43%  |   HNX30   479,11   +8,52/+1,81%
30 Tháng Mười Một 2023 4:34:10 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: VGI: Doanh thu tăng mạnh giúp lợi nhuận lũy kế 9 tháng 2023 dương trở lại
Loại báo cáo: Báo cáo của FireAnt
Nguồn: CTCP Truyền thông và Dịch vụ số Kiến Lửa
Ngành: Công nghệ
Công ty: Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel
Chi tiết:
Ngày: 20/11/2023 Số trang: 5 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 644 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Mặc dù chi phí vốn hàng bán tăng cao trong quý 3/2023, nhưng nhờ doanh thu khả quan, VGI đã lấp đầy khoản lỗ lớn trong quý 02.2023.