• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.097,69 +6,85/+0,63%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:25:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.097,69   +6,85/+0,63%  |   HNX-INDEX   226,32   +0,29/+0,13%  |   UPCOM-INDEX   83,89   -0,07/-0,08%  |   VN30   1.091,72   +4,76/+0,44%  |   HNX30   418,04   -1,64/-0,39%
05 Tháng Sáu 2023 2:34:42 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo phân tích CTCP xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long
Ngành: Dầu khí
Công ty: CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre
Chi tiết:
Ngày: 20/06/2008 Số trang: 9 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 451 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Hai đợt chào cổ phiếu phát hành thêm năm 2007 và 2008 đem về cho ABT nguồn thặng dư vốn lớn, giúp đảm bảo nhu cầu vốn cho doanh nghiệp đặc biệt trong giai đoạn thị trường tài chính không ổn định hiện nay. Về lâu dài, nguồn vốn chủ sở hữu quá lớn có thể gây sức ép lớn về cổ tức và tỷ suất lợi nhuận đối với hoạt động kinh doanh.