• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
25 Tháng Mười 2021 8:25:02 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Cổ phiếu ngành Dược - Điểm đến an toàn?
Loại báo cáo: Phân tích ngành
Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long
Ngành: Y tế
Chi tiết:
Ngày: 23/01/2009 Số trang: 7 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 407 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Cùng với quá trình mở cửa thị trường dược Việt Nam, hoạt động thương mại của các doanh nghiệp dược trong nước sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi năm 2009 sẽ là thời điểm khó khăn của các doanh nghiệp dược Việt Nam khi các doanh nghiệp nước ngoài được phép nhập khẩu trực tiếp không qua ủy thác. Do vậy thu hẹp hoạt động thương mại và tăng dần tỷ trọng hàng sản xuất là một xu hướng của hầu hết các doanh nghiệp dược trong thời gian tới.