• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 826,84 -2,09/-0,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

23 Tháng Mười 2017 3:59:45 SA - Mở cửa
VN-INDEX    826,84   -2,09/-0,25%  |   HNX-INDEX   108,14   -0,94/-0,86%  |   UPCOM-INDEX   54,38   -0,16/-0,29%  |   VN30   813,99   -3,40/-0,42%
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Tổng quan ngành thủy sản Việt Nam
Loại báo cáo: Phân tích ngành
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Ngành: Dầu khí
Chi tiết:
Ngày: 05/02/2010 Số trang: 17 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 660 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Năm 2009 có thể đánh giá là một năm đầy khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh nói chung, do  ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính. Dự báo, trong quý 1 năm 2010, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản sẽ gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, đến quý 2 và quý 3, doanh thu của các doanh nghiệp thường cao hơn các quý khác, giúp tình hình kinh doanh sang sủa hơn. Đây cũng là thời điểm tốt để xem xét đầu tư vào các mã cổ phiếu ngành thủy sản.