• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 902,63 -1,35/-0,15%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:50:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    902,63   -1,35/-0,15%  |   HNX-INDEX   132,20   +0,46/+0,35%  |   UPCOM-INDEX   61,53   +0,01/+0,01%  |   VN30   855,50   -0,70/-0,08%  |   HNX30   246,57   +1,67/+0,68%
30 Tháng Chín 2020 12:53:42 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Khủng hoảng nợ Châu Âu - Góc nhìn từ cấu trúc sản phẩm CDS
Loại báo cáo: Thị trường thế giới
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt
Chi tiết:
Ngày: 02/06/2010 Số trang: 5 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 277 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Ở Việt Nam, do chưa có các công cụ và sản phẩm phái sinh, đứng trước điều kiện và rủi ro thị trường hiện tại, đặc biệt là diễn biến khó lường của thị trường thế giới, các nhà đầu tư không đủ công cụ để thực hiện chiến lược phòng vệ. Trong ngắn hạn, tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận là không tương xứng. Mục tiêu an toàn và bảo toàn vốn nên được đặt lên hàng đầu.