• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 914,09 +8,88/+0,98%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    914,09   +8,88/+0,98%  |   HNX-INDEX   133,50   +0,56/+0,42%  |   UPCOM-INDEX   62,42   +0,69/+1,12%  |   VN30   867,58   +9,04/+1,05%  |   HNX30   251,11   +2,45/+0,99%
01 Tháng Mười 2020 11:22:53 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo phân tích CTCP Tập đoàn Đại Dương
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Ngành: Viễn thông
Công ty: CTCP Tập đoàn Đại Dương
Chi tiết:
Ngày: 06/07/2010 Số trang: 3 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 232 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Trong năm 2009, doanh thu từ Bất động sản của OGC chỉ chiếm 32% tổng doanh thu do các dự án Bất động sản vẫn đang trong giai đoạn xây dựng. Năm 2010, doanh thu từ Bất động sản sẽ tăng đáng kể khi Khu  công nghiệp Minh Đức hoàn thành và việc chuyển giao một phần của các dự án xây dựng như StarCity Center…