• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.097,69 +6,85/+0,63%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:25:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.097,69   +6,85/+0,63%  |   HNX-INDEX   226,32   +0,29/+0,13%  |   UPCOM-INDEX   83,89   -0,07/-0,08%  |   VN30   1.091,72   +4,76/+0,44%  |   HNX30   418,04   -1,64/-0,39%
05 Tháng Sáu 2023 2:32:02 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Phân tích ngành Điện
Loại báo cáo: Phân tích ngành
Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình
Ngành: Các dịch vụ hạ tầng
Chi tiết:
Ngày: 26/07/2010 Số trang: 15 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 487 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Hiện nay, trên thị trường niêm yết có khoảng 14 cổ phiếu ngành điện, chiếm 1.89% mức vốn hoá thị trường. Một điểm đáng chú ý là P/E và P/B trung bình của ngành điện thấp hơn rất nhiều so với trung bình toàn thị trường. P/E và P/B trung bình của ngành điện hiện nay là 12.3 lần và 1.23 lần trong khi đó của toàn thị trường lần lượt là 14.3 và 3 lần.