• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.339,31 +14,32/+1,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:54 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.339,31   +14,32/+1,08%  |   HNX-INDEX   356,03   +3,02/+0,86%  |   UPCOM-INDEX   96,01   +0,25/+0,26%  |   VN30   1.451,12   +11,92/+0,83%  |   HNX30   571,61   +8,43/+1,50%
28 Tháng Chín 2021 8:24:11 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Kinh Do Corporation Report
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngành: Hàng tiêu dùng
Công ty: CTCP Tập đoàn KIDO
Chi tiết:
Ngày: 08/10/2010 Số trang: 8 Ngôn ngữ: Tiếng Anh Dạng tệp: Quy mô: 575 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
And we see Q3 sales coming VND700 billion up 28% y/y with 50% com-ing from moon cake sales. What is interesting though is that other prod-ucts are growing fast too which represents the frst pay-off of their reor-ganization and restructuring of the core business. This following a few years of stalling growth. KDC stock does not look es-pecially cheap at a forward P/E of 12x. And if HSC exclude real estate earnings, forward P/E is very high at 37x.