• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
19 Tháng Giêng 2022 2:44:06 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo phân tích CTCP Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình
Ngành: Công nghiệp
Công ty: CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam
Chi tiết:
Ngày: 11/01/2011 Số trang: 13 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 562 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Kết hợp hai phương pháp phương pháp P/E giá hợp lý năm 2011 của CMS là 30,000 – 34,600 đ/cp.
phương pháp P/B giá hợp lý năm 2011 của CMS là 15,200 – 17,800 đ/cp.Tổng hợp hai phương pháp P/E và P/B theo  tỷ  lệ 50 : 50 thu được giá hợp  lý năm 2011 của CMS vào khoảng 22,500 – 26,000 đ/cp