• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.107,53 +6,21/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.107,53   +6,21/+0,56%  |   HNX-INDEX   227,60   +0,82/+0,36%  |   UPCOM-INDEX   84,19   +0,17/+0,20%  |   VN30   1.100,85   +8,39/+0,77%  |   HNX30   420,86   +2,44/+0,58%
09 Tháng Sáu 2023 5:48:27 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo thị trường chứng khoán năm 2010
Loại báo cáo: Tổng quan thị trường
Nguồn: Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí
Chi tiết:
Ngày: 22/02/2011 Số trang: 20 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 13.474 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 1 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Trong năm 2010, TTCK thế giới có những biến động phức tạp, tuy nhiên xu hướng tăng giá là xu hướng phổ biến trên hầu hết các thị trường. Ngược lại với xu thế tăng giá của hầu hết các chỉ số chứng khoán thế giới, TTCKVN năm qua đã giảm giá trong hầu hết thời gian giao dịch và đóng cửa giảm so với năm 2009.