• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 826,84 -2,09/-0,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

23 Tháng Mười 2017 3:55:01 SA - Mở cửa
VN-INDEX    826,84   -2,09/-0,25%  |   HNX-INDEX   108,14   -0,94/-0,86%  |   UPCOM-INDEX   54,38   -0,16/-0,29%  |   VN30   813,99   -3,40/-0,42%
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo phân tích tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect
Ngành: Tài chính
Công ty: Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện
Chi tiết:
Ngày: 15/04/2011 Số trang: 4 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 230 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) hiện đứng thứ 5 về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ toàn quốc, có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao và duy trì tỷ lệ trả cổ tức 12% - 15% trong các năm gần đây.  Ngày 14/4/2011, PTI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông để báo cáo kết quả kinh doanh  đã thực hiện trong năm 2010 và kế hoạch trong năm 2011.