• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 9:41:14 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo phân tích Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Dầu Khí_khuyến nghị MUA
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Ngành: Tài chính
Công ty: CTCP PVI
Chi tiết:
Ngày: 11/05/2011 Số trang: 9 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 391 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
VCS điều chỉnh giá mục tiêu của PVI từ 26.000 đồng xuống 22.000 đồng để phản ánh rủi ro liên quan việc PVI tái cơ cấu và rủi ro giảm giá trị tài sản đầu tư của PVI. Tuy nhiên, VCS vẫn giữ khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này căn cứ trên kết quả định giá hấp dẫn theo giá thị trường hiện tại (16.300 đồng/cp) cùng triển vọng tăng trưởng mạnh của ngành bảo hiểm và tỷ suất lợi nhuận đầu tư được cải thiện nhờ lãi suất huy động tăng cao. PVI đang được giao dịch với thị giá/giá trị sổ sách trong năm 2011 là 0,7 lần, thấp hơn nhiều so với mức 1,4 của trung bình ngành trong khu vực.