• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 914,09 +8,88/+0,98%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    914,09   +8,88/+0,98%  |   HNX-INDEX   133,50   +0,56/+0,42%  |   UPCOM-INDEX   62,42   +0,69/+1,12%  |   VN30   867,58   +9,04/+1,05%  |   HNX30   251,11   +2,45/+0,99%
01 Tháng Mười 2020 10:45:43 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Thị trường Bất động sản, tìm cơ hội trong khó khăn
Loại báo cáo: Tổng quan thị trường
Nguồn: Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí
Chi tiết:
Ngày: 02/05/2011 Số trang: 3 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 733 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Năm 2010, mặc dù thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, nhưng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn khả quan.Doanh thu nhóm 10 công ty dẫn đầu ngành đang niêm yết tăng 47,5% lợi nhuận sau thuế tăng 62,3%, EPS tăng 8,9% so với năm 2009, Triển vọng năm 2011 như thế nào khi thị trường bất động sản gặp khó khăn nhiều hơn do chính sách tiền tệ thắt chặt, đặc biệt là thắt chặt cho vay kinh doanh bất động sản, vay tiêu dùng mua nhà và lãi suất tăng mạnh lên trên 20% /năm