• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 8:57:03 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia Việt Nam I.D.I
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Ngành: Viễn thông
Công ty: CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I
Chi tiết:
Ngày: 06/06/2011 Số trang: 20 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 782 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
TLS dự báo EPS cuối năm 2011 của IDI vào khoảng 3.200VND/CP thì giá cổ phiếu IDI vào cuối năm 2011 vào khoảng 23.100VND/CP dựa trên phương pháp so sánh thị trường áp dụng cho 02 mảng kinh doanh chính của IDI là thủy sản và bất động sản.