• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
19 Tháng Giêng 2022 2:38:00 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: BÁO CÁO PHÂN TÍCH NHÓM NGÀNH CÁ TRA
Loại báo cáo: Phân tích ngành
Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình
Chi tiết:
Ngày: 29/07/2011 Số trang: 17 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 884 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

EPS trailing của nhóm tương đối đồng đều. Có 40% doanh nghiệp có EPS trailing nhỏ hơn 2.0 nghìn đồng/cp thì cũng có  tới 33.33% có chỉ tiêu này trên 5.0 nghìn đồng/cp. Trong đó, AGD là doanh nghiệp có chỉ  tiêu này cao nhất với  14.6 nghìn đồng/cp, tiếp theo là ACL với 7.94 nghìn đồng/cp.