• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:45:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   391,21   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   100,36   0,00/0,00%  |   VN30   1.488,71   0,00/0,00%  |   HNX30   610,81   0,00/0,00%
25 Tháng Mười 2021 8:48:07 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo phân tích CTCP Cao su Phước Hòa
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Ngành: Vật liệu cơ bản
Công ty: CTCP Cao su Phước Hòa
Chi tiết:
Ngày: 18/08/2009 Số trang: 7 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 2.209 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Giá trị ước tính của PHR theo các phương pháp định giá vào khoảng 38.000 đồng/CP. Điều này cho thấy Phước Hòa vẫn khá phù hợp cho đầu tư dài hạn nhờ vào tiềm năng của các dự án đầu tư. Tuy nhiên việc đầu tư dài hạn vào cổ phiếu Phước Hòa sẽ làm tăng chi phí cơ hội để có được các khoản đầu tư khác hiệu quả hơn. Vì vậy, các nhà đầu tư cần cân nhắc việc bán cổ phiếu PHR ở mức giá hợp lý.