• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 9:59:22 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần PVI_Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng
Ngành: Tài chính
Công ty: CTCP PVI
Chi tiết:
Ngày: 20/02/2013 Số trang: 6 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 1.421 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

PVI đang giao dịch ở mức P/B 2013 khoảng 0,6 lần, gần với mức thấp nhất trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu. PVI cũng  luôn duy  trì mức  tỷ  suất  cổ  tức  khà đều và ổn định ở mức 9%. MBKE duy trì khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 19.600.