• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:45:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   387,00   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,48   0,00/0,00%  |   VN30   1.507,19   0,00/0,00%  |   HNX30   608,66   0,00/0,00%
20 Tháng Mười 2021 8:45:31 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia Việt Nam I.D.I
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Đông Á
Ngành: Tài chính
Công ty: CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I
Chi tiết:
Ngày: 28/02/2013 Số trang: 3 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 274 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Hoạt động kinh doanh trong năm 2012 ở mức khá tốt: Trong quý 4, lãi gộp của IDI tăng mạnh đạt 55.38 tỷ đồng do giá cá tra nguyên liệu hạ nhiệt so với cùng kỳ 2011 khoảng 18 -20% đồng thời, công ty thực hiện nhiều chính sách bán hàng và mở rộng thị trường nên doanh thu quý 4 tăng 39% so với quý 4/2011. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, công ty đạt lãi ròng 4.8 tỷ đồng trong quý này. Lũy kế cả năm, IDI đạt 1,329 tỷ  đồng doanh thu thuần, tăng 21.13% nhưng lãi ròng  đạt 35.17 tỷ đồng, giảm 11.2% so với năm 2011. Theo đó, EPS năm 2012 đạt 926 đồng/cp.