• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 828,29 +8,86/+1,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:53 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

18 Tháng Mười 2017 1:31:21 SA - Đóng cửa
VN-INDEX    828,29   +8,86/+1,08%  |   HNX-INDEX   109,84   +0,54/+0,50%  |   UPCOM-INDEX   54,40   +0,07/+0,13%  |   VN30   818,48   +6,63/+0,82%
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP)
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán APEC
Ngành: Vật liệu cơ bản
Công ty: CTCP Nhựa Bình Minh
Chi tiết:
Ngày: 08/05/2013 Số trang: 5 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 156 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
  • Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) giữ được tăng trưởng về cả doanh thu và lợi nhuận trong Quý 1/2013. Kết quả lợi nhuận Quý 1/2013 đạt 75.58 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ.
  • BMP chia cổ tức năm 2012 đạt 70% (bằng tiền mặt 40% và cổ phiếu 30%), trong đó 20% đã tạm ứng trước từ năm 2012, BMP nhận định năm 2013 chưa có bước đợt phá và bứt phá. BMP đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 doanh thu đạt 1,890 tỷ đồng tương đương thực hiện năm 2012, LNTT 420 tỷ (thấp hơn thực hiện 2012 là 10.6%).