• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
18 Tháng Giêng 2022 8:39:23 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Ngành: Công nghiệp
Công ty: CTCP Cảng Cát Lái
Chi tiết:
Ngày: 17/07/2014 Số trang: 4 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 1.261 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Hoạt động chính của Cảng Cát Lái là khai thác cảng biển với dịch vụ cảng là hoạt động dịch vụ chính. Các hoạt động phụ trợ khác bao gồm dịch vụ xếp bãi (Dịch vụ xếp bãi tại container và Dịch vụ xếp dỡ tại bến xà lan B7), sữa chữa, bão dưỡng phương tiện vận chuyển, thiết bị xếp dỡ…. Về cơ cấu doanh thu có thể thấy dịch vụ cho thuê cảng biển chiếm đến 75% nguồn thu chính trong 2 năm 2012 và 2013. Dịch vụ bốc xếp và vận tải có sự tăng trưởng mạnh trong năm 2013 và cả hai dịch vụ này chiếm gần như phần còn lại khoảng 28% doanh thu.