• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.481,58 +2,00/+0,14%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.481,58   +2,00/+0,14%  |   HNX-INDEX   411,82   +1,59/+0,39%  |   UPCOM-INDEX   109,05   +1,02/+0,94%  |   VN30   1.525,31   +9,15/+0,60%  |   HNX30   731,76   -0,14/-0,02%
27 Tháng Giêng 2022 12:10:48 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Cat Lai Port Joint Stock Company Report
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Ngành: Công nghiệp
Công ty: CTCP Cảng Cát Lái
Chi tiết:
Ngày: 18/07/2014 Số trang: 4 Ngôn ngữ: Tiếng Anh Dạng tệp: Quy mô: 1.279 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

The principal business activity of Cat Lai Port is terminal operation and terminal services are the main services. Other activities including: handling and yard settlement service (Container yard settlement services and handling services at barge terminals B7), repair, transport maintenance, cargo handling equipments.... Terminal rental service accounted for 75% of total revenue in 2012 and 2013. Handling and transporting services recorded a strong growth in 2013 and both these services accounted for 28% of total sale.