• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
19 Tháng Mười 2021 6:46:41 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia Việt Nam I.D.I_khuyến nghị MUA
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng
Ngành: Tài chính
Công ty: CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I
Chi tiết:
Ngày: 14/11/2014 Số trang: 9 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 983 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

IDI sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong tháng 11, có khả năng phản ánh  tích cực  lên giá  cổ phiếu  trong ngắn hạn. EPS 2014 pha loãng là 2.451 đồng/cp, tương ứng P/E 5,5 lần. Với PE mục tiêu 6,3 lần (30% chiết khấu so với PE của ngành) thì giá mục tiêu của IDI sẽ là 16.000đồng/cp. Khuyến ghị MUA ngắn hạn