• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
19 Tháng Giêng 2022 2:06:12 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Ngành: Hàng tiêu dùng
Công ty: CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành
Chi tiết:
Ngày: 22/06/2015 Số trang: 4 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 428 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

GDT  hiện  nắm  giữ  vị  trí  dẫn  dầu  trên  thị  trường  sản  phẩm  nhà  bếp  trong nước với thị phần 50%. Thị trường này đạt mức tăng trưởng 5% mỗi năm, từ 275 tỷ đồng năm 2009 lên 319 tỷ đồng năm 2012 với số hộ gia đình tại các khu vực đô thị tăng từ 7 triệu lên 8 triệu. Xu hướng này dự kiến sẽ còn kéo dài với việc đô thị hóa ngày càng mạnh trong khi quy mô hộ gia đình lại giảm.