• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.481,58 +2,00/+0,14%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.481,58   +2,00/+0,14%  |   HNX-INDEX   411,82   +1,59/+0,39%  |   UPCOM-INDEX   109,05   +1,02/+0,94%  |   VN30   1.525,31   +9,15/+0,60%  |   HNX30   731,76   -0,14/-0,02%
27 Tháng Giêng 2022 12:31:30 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Macro economic Report
Loại báo cáo: Kinh tế vĩ mô
Nguồn: Công ty chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Chi tiết:
Ngày: 10/07/2015 Số trang: 14 Ngôn ngữ: Tiếng Anh Dạng tệp: Quy mô: 902 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

General Statistics Office  (GSO) has just released GDP of early 6 months. According to GSO, GDP  increase 6.28%,  especially  industry  and construction  sector  had remarkable growth with 9%. Regarding to the contribution of each sector to GDP’s growth, industry and construction contributed 33%, service contributed nearly 40% while agriculture and fisheries is reducing its contribution to GDP, only 16.7% in the
first half 2015. Especially, on the first half of this year, GDP  grew up  strongly but inflation has been well-controlled and even lower than our forecast although prices of some essential commodities have risen  recently such  as electricity, gasoline….