• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 1:40:10 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo phân tích CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau_Khuyến nghị MUA
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty chứng khoán ngân hàng ngoài quốc doanh
Ngành: Vật liệu cơ bản
Công ty: CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau
Chi tiết:
Ngày: 01/02/2016 Số trang: 3 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 356 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Trong năm 2016, VPBS dự phóng lợi nhuận sau thuế của công ty sẽ đạt 842 tỷ đồng, tăng 10,7% và duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 15.000 đồng/cổ phiếu đối với DCM. Hôm nay, giá cổ phiếu DCM không đổi, đóng cửa ở mức 12.700 đồng/cổ phiếu, đang giao dịch tại mức P/E năm 2016 là 8,6 lần dựa trên dự phóng của VPBS.