Stockbiz Toolbar

MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT

Toolbar tương thích với trình duyệt Firefox và Internet Explorer.

Stockbiz Toolbar

Stockbiz Toolbar là thanh công cụ tích hợp vào trình duyệt web, chứa các tính năng giúp truy xuất các thông tin từ Stockbiz một cách nhanh chóng, thuận tiện từ bất cứ đâu. Với Stockbiz Toolbar, bạn có thể:

1. Tìm kiếm dữ liệu cổ phiếu, tin tức dễ dàng
2. Truy cập các thông tin hữu ích từ Stockbiz
3. Tự động cập nhật các thông tin quan trọng qua RSS