• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
29 Tháng Bảy 2021 9:37:34 CH - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:15 CH
16,15 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,15 (-0,92%)
Tham chiếu
16,30
Mở cửa
16,35
Cao nhất
16,50
Thấp nhất
16,05
Khối lượng
3.831.500
KLTB 10 ngày
5.139.810
Cao nhất 52 tuần
21,00
Thấp nhất 52 tuần
10,80
6:50 CH AAA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
28/07 AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Tập đoàn An Phát Holding - HOSE
27/07 AAA: Thông báo công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngài tối đa của AAA - HOSE
22/07 AAA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Tập đoàn An Phát Holdings - HOSE
22/07 AAA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Tập đoàn An Phát Holdings - HOSE
16/07 AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings - HOSE
16/07 AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hòa Thị Thu Hà và Trần Thị Thoản - HOSE
09/07 AAA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hòa Thị Thu Hà - HOSE
09/07 AAA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thị Thoản - HOSE
06/07 AAA: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH - HOSE
02/07 AAA: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
02/07 AAA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Tập đoàn An Phát Holdings - HOSE
30/06 AAA: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT - HOSE
30/06 AAA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
30/06 AAA: Họp ĐHĐCĐ - Mảng bất động sản KCN có thêm đối tác chiến lược, sẽ mở rộng quỹ đất hơn 2.000 ha - Người đồng hành
28/06 AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings - HOSE
28/06 APH: Quỹ đầu tư Anh Quốc hợp tác chiến lược với An Phát Holdings trong lĩnh vực BĐS khu công nghiệp - Người đồng hành
15/06 AAA: Báo cáo phát triển bền vững năm 2020 - HOSE
15/06 AAA: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
08/06 AAA: Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABS  373.600 19,95 3,10%
APC  4.500 21,00 0,00%
APH  975.500 45,40 2,25%
APP  6.500 7,20 0,00%
BRC  4.100 12,90 0,00%
BRR  3.700 14,20 -3,40%
BVN  200 9,50 14,46%
CSV  678.200 30,80 4,58%
DAG  95.300 5,23 0,00%