• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
07 Tháng Mười Hai 2021 12:00:11 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 06/12/2021
2:56:57 CH
16,25 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,65 (-3,85%)
Tham chiếu
16,90
Mở cửa
16,90
Cao nhất
17,05
Thấp nhất
15,95
Khối lượng
7.035.200
KLTB 10 ngày
5.568.610
Cao nhất 52 tuần
21,00
Thấp nhất 52 tuần
11,80
26/11 AAA: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - HOSE
19/11 AAA: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 - HOSE
17/11 AAA: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách Kiểm toán nội bộ - HOSE
16/11 AAA: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng - HOSE
10/11 AAA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 - HOSE
29/10 AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020 - HOSE
21/10 AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Thùy Vân - HOSE
15/10 AAA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Thùy Vân - HOSE
05/10 AAA: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - HOSE
04/10 AAA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua mua cổ phần của CTCP Nhựa Bao bì Vinh - HOSE
04/10 AAA: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
30/09 AAA: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 32 - HOSE
10/09 AAA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
10/09 AAA: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
30/08 AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC bán niên soát xét 2021 - HOSE
24/08 APH: SBSI - Hợp tác với Actis phát triển KCN bảo đảm tăng trưởng cho APH trong 2-3 năm tới - Người đồng hành
23/08 AAA: Thông báo ngày ĐKCC nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HOSE
19/08 AAA: Chốt quyền trả cổ tức 2020 và phát hành cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 15% - Người đồng hành
11/08 AAA: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2021 - HOSE
10/08 AAA: Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần và chi trả cổ tức - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABS  1.380.200 23,35 -6,97%
APC  48.300 25,00 -4,58%
APH  5.551.600 34,45 -6,89%
APP  14.700 11,50 -3,36%
BRC  4.000 16,20 -2,99%
BRR  3.200 26,70 0,75%
CSV  671.500 44,25 -6,84%
DAG  1.928.500 14,75 -6,94%
DDV  1.103.400 26,50 -7,02%