• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 971,46 +23,75/+2,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    971,46   +23,75/+2,51%  |   HNX-INDEX   196,77   +5,55/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   68,41   +0,90/+1,33%  |   VN30   967,49   +26,73/+2,84%  |   HNX30   316,55   +14,47/+4,79%
27 Tháng Mười Một 2022 12:17:11 CH - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 25/11/2022
3:05:03 CH
7,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,32 (+4,79%)
Tham chiếu
6,68
Mở cửa
6,85
Cao nhất
7,00
Thấp nhất
6,75
Khối lượng
1.919.000
KLTB 10 ngày
3.670.550
Cao nhất 52 tuần
23,40
Thấp nhất 52 tuần
5,30
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
Báo cáo cập nhật KQKD AAA 26/02/2020 KBSV Tiếng Việt 4
Báo cáo cập nhật định giá AAA - THEO DÕI 03/01/2019 FPT Securities Tiếng Việt 15
Báo cáo cập nhật cổ phiếu AAA - Khuyến nghị Tăng tỷ trọng 26/07/2018 KIS Tiếng Việt 20
Báo cáo cập nhật cổ phiếu AAA - Khuyến nghị Nắm giữ 14/06/2018 Phu Hung Securities Tiếng Việt 8
Báo cáo định giá cổ phiếu AAA - Khuyến nghị Mua 21/12/2017 FPT Securities Tiếng Việt 20
Báo cáo định giá cổ phiếu AAA - Khuyến nghị Mua 18/09/2017 FPT Securities Tiếng Việt 60
Báo cáo cập nhật CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát_Khuyến nghị KHẢ QUAN 01/03/2017 VCBS Tiếng Việt 10
Báo cáo thăm CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát 20/02/2017 BSC Tiếng Việt 3
Báo cáo cập nhật CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát_NẮM GIỮ 27/06/2016 VCBS Tiếng Việt 4
Báo cáo phân tích CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát_Khuyến nghị MUA 25/12/2015 APEC Tiếng Việt 11
Báo cáo phân tích CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát 02/11/2015 KIS Tiếng Việt 4
An Phat Plastic and Green Environment Joint Stock Company Report 01/10/2015 VPBank Securities Tiếng Anh 7
Báo cáo phân tích CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát 01/10/2015 VPBank Securities Tiếng Việt 7
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát - khuyến nghị MUA 04/09/2014 VCBS Tiếng Việt 14
An Phat Plastic and Green Environment JSC Report_BUY 10/04/2014 APEC Tiếng Anh 6
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát - Khuyến nghị MUA 13/11/2013 APEC Tiếng Việt 4
An Phat Plastic & Green Environment Joint Stock Company Report_BUY 01/11/2013 APEC Tiếng Anh 4
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 14/08/2013 APEC Tiếng Việt 5
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) 21/05/2013 VCBS Tiếng Việt 4
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) 27/03/2013 PNS Tiếng Việt 4