• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,18 +2,75/+0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:35:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,18   +2,75/+0,22%  |   HNX-INDEX   313,49   -1,42/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   95,09   +0,31/+0,33%  |   VN30   1.313,10   +2,40/+0,18%  |   HNX30   565,24   -2,57/-0,45%
26 Tháng Năm 2022 12:40:22 CH - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 26/05/2022
12:35:02 CH
12,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+2,38%)
Tham chiếu
12,60
Mở cửa
12,75
Cao nhất
13,10
Thấp nhất
12,60
Khối lượng
3.359.000
KLTB 10 ngày
4.430.040
Cao nhất 52 tuần
23,40
Thấp nhất 52 tuần
10,75
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
26/05/2022 319.120.820 9.200 73.500 -64.300 118.898 949.888 -830.991
25/05/2022 318.978.420 14.000 31.300 -17.300 170.410 384.520 -214.110
24/05/2022 318.860.720 6.100 71.100 -65.000 71.240 832.310 -761.070
23/05/2022 318.853.620 10.800 151.600 -140.800 130.790 1.811.340 -1.680.550
20/05/2022 318.662.720 85.600 131.700 -46.100 1.035.140 1.585.000 -549.860
19/05/2022 318.367.020 48.700 13.200 35.500 567.920 153.850 414.070
18/05/2022 318.413.121 27.400 201.700 -174.300 327.990 2.405.420 -2.077.430
17/05/2022 318.248.221 237.700 381.300 -143.600 2.679.840 4.269.670 -1.589.830
16/05/2022 318.429.721 43.300 2.600 40.700 477.610 29.250 448.360
13/05/2022 318.427.421 239.500 192.300 47.200 2.645.440 2.124.550 520.890
12/05/2022 318.622.921 68.000 56.200 11.800 803.120 676.820 126.300
11/05/2022 318.676.821 15.500 45.600 -30.100 191.850 563.860 -372.010
10/05/2022 318.691.021 204.300 44.000 160.300 2.384.360 528.000 1.856.360
09/05/2022 318.885.921 19.900 14.100 5.800 246.880 178.660 68.220
06/05/2022 318.678.621 73.700 1.300 72.400 970.680 17.030 953.650
05/05/2022 318.633.521 8.500 9.400 -900 118.240 129.770 -11.530
04/05/2022 318.314.221 3.000 227.200 -224.200 41.550 3.156.000 -3.114.450
29/04/2022 318.130.321 7.600 118.800 -111.200 104.800 1.655.530 -1.550.730
28/04/2022 318.131.121 17.600 327.800 -310.200 240.060 4.490.540 -4.250.480
27/04/2022 317.898.321 6.800 186.900 -180.100 90.420 2.472.140 -2.381.720