• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 6:57:19 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
17,75 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,66%)
Tham chiếu
18,05
Mở cửa
18,00
Cao nhất
18,15
Thấp nhất
17,75
Khối lượng
4.433.200
KLTB 10 ngày
8.019.810
Cao nhất 52 tuần
23,40
Thấp nhất 52 tuần
11,80
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
21/01/2022 -0,30/-1,66% 18,00 18,15 17,75 17,75 17,93 17,75 4.433.200
20/01/2022 +0,45/+2,56% 17,65 18,35 17,45 18,05 17,95 18,05 4.607.700
19/01/2022 0,00 / 0,00% 17,80 18,10 17,20 17,60 17,62 17,60 3.173.800
18/01/2022 +0,50/+2,92% 16,90 17,90 16,90 17,60 17,37 17,60 5.835.200
17/01/2022 -1,25/-6,81% 18,45 18,70 17,10 17,10 17,78 17,10 10.309.993
14/01/2022 +0,10/+0,55% 17,85 19,00 17,70 18,35 18,34 18,35 7.069.100
13/01/2022 -1,35/-6,89% 19,60 20,20 18,25 18,25 19,28 18,25 7.601.100
12/01/2022 -0,40/-2,00% 19,80 20,50 18,60 19,60 19,43 19,60 12.757.700
11/01/2022 -1,25/-5,88% 21,30 21,75 20,00 20,00 20,93 20,00 13.383.600
10/01/2022 -1,55/-6,80% 23,00 23,40 21,25 21,25 22,54 21,25 11.396.800
07/01/2022 +0,40/+1,79% 22,95 23,15 22,55 22,80 22,85 22,80 7.009.900
06/01/2022 +1,45/+6,92% 20,90 22,40 20,80 22,40 21,86 22,40 12.475.600
05/01/2022 +0,25/+1,21% 20,80 21,80 20,65 20,95 21,14 20,95 7.187.400
04/01/2022 +0,50/+2,48% 20,10 21,40 20,10 20,70 20,76 20,70 7.354.500
31/12/2021 -0,80/-3,81% 21,00 21,25 20,00 20,20 20,57 20,20 10.379.500
30/12/2021 -0,55/-2,55% 21,70 21,85 21,00 21,00 21,37 21,00 5.194.100
29/12/2021 +0,25/+1,17% 21,30 21,80 21,05 21,55 21,37 21,55 7.501.300
28/12/2021 -0,60/-2,74% 22,00 22,25 21,10 21,30 21,70 21,30 10.859.700
27/12/2021 +0,55/+2,58% 21,35 22,25 21,05 21,90 21,83 21,90 8.671.300
24/12/2021 -0,05/-0,23% 21,50 22,20 20,95 21,35 21,45 21,35 10.541.100