• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 3:19:42 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
11,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,85%)
Tham chiếu
11,70
Mở cửa
11,90
Cao nhất
12,20
Thấp nhất
11,60
Khối lượng
3.613.000
KLTB 10 ngày
4.027.110
Cao nhất 52 tuần
23,40
Thấp nhất 52 tuần
10,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
24/06/2022 +0,10/+0,85% 11,90 12,20 11,60 11,80 11,93 11,80 3.613.000
23/06/2022 +0,35/+3,08% 11,40 11,75 11,35 11,70 11,56 11,70 2.172.400
22/06/2022 +0,35/+3,18% 11,30 11,60 10,95 11,35 11,31 11,35 4.067.840
21/06/2022 +0,70/+6,80% 10,20 11,00 10,20 11,00 10,64 11,00 4.008.000
20/06/2022 -0,70/-6,36% 11,00 11,20 10,30 10,30 10,62 10,30 4.303.900
17/06/2022 -0,80/-6,78% 11,50 11,50 11,00 11,00 11,13 11,00 5.945.700
16/06/2022 -0,05/-0,42% 12,20 12,20 11,80 11,80 11,97 11,80 2.700.800
15/06/2022 -0,35/-2,87% 12,20 12,20 11,35 11,85 11,74 11,85 4.750.800
14/06/2022 +0,20/+1,67% 11,85 12,30 11,65 12,20 11,98 12,20 4.470.200
13/06/2022 -0,80/-6,25% 12,35 12,60 12,00 12,00 12,29 12,00 4.660.400
10/06/2022 -0,50/-3,76% 13,10 13,75 12,80 12,80 13,30 12,80 6.651.400
09/06/2022 +0,85/+6,83% 12,50 13,30 12,40 13,30 12,91 13,30 8.268.300
08/06/2022 +0,40/+3,32% 12,15 12,60 12,10 12,45 12,36 12,45 4.068.800
07/06/2022 -0,20/-1,63% 12,10 12,20 11,60 12,05 11,92 12,05 4.347.900
06/06/2022 -0,20/-1,61% 12,45 12,55 12,20 12,25 12,38 12,25 2.444.100
03/06/2022 0,00 / 0,00% 12,50 12,70 12,10 12,45 12,39 12,45 3.603.100
02/06/2022 -0,05/-0,40% 12,55 12,80 12,35 12,45 12,58 12,45 2.983.500
01/06/2022 -0,10/-0,79% 12,65 12,70 12,40 12,50 12,51 12,50 2.610.500
31/05/2022 -0,15/-1,18% 12,70 12,75 12,40 12,60 12,61 12,60 3.555.500
30/05/2022 +0,10/+0,79% 12,70 12,85 12,60 12,75 12,72 12,75 3.600.300