• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 +35,05/+2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   +35,05/+2,84%  |   HNX-INDEX   314,91   +8,95/+2,93%  |   UPCOM-INDEX   94,78   +1,66/+1,78%  |   VN30   1.310,70   +37,99/+2,98%  |   HNX30   567,81   +22,00/+4,03%
26 Tháng Năm 2022 8:18:54 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 25/05/2022
3:05:02 CH
12,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+5,00%)
Tham chiếu
12,00
Mở cửa
12,10
Cao nhất
12,80
Thấp nhất
11,85
Khối lượng
5.726.300
KLTB 10 ngày
4.460.020
Cao nhất 52 tuần
23,40
Thấp nhất 52 tuần
10,75
AAA - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
04/03/2022 CTCP Tập đoàn An Phát Holdings --- Bán 6.694.213 Biểu đồ
02/03/2022 CTCP Tập đoàn An Phát Holdings --- Đăng ký bán 6.694.213 Biểu đồ
20/10/2021 Nguyễn Thị Thùy Vân Kế toán trưởng Bán 462.000 Biểu đồ
20/10/2021 Nguyễn Thị Thùy Vân Kế toán trưởng Đăng ký bán 462.000 Biểu đồ
27/07/2021 CTCP Tập đoàn An Phát Holdings --- Đăng ký bán 2.009.412 Biểu đồ
27/07/2021 CTCP Tập đoàn An Phát Holdings --- Bán 2.009.412 Biểu đồ
16/07/2021 CTCP Tập đoàn An Phát Holdings --- Mua 2.500.000 Biểu đồ
15/07/2021 Trần Thị Thoản Thành viên HĐQT Mua 418.147 Biểu đồ
15/07/2021 Hòa Thị Thu Hà Thành viên HĐQT Bán 250.888 Biểu đồ
14/07/2021 Hòa Thị Thu Hà Thành viên HĐQT Đăng ký bán 250.888 Biểu đồ
14/07/2021 Trần Thị Thoản Thành viên HĐQT Đăng ký mua 418.147 Biểu đồ
07/07/2021 CTCP Tập đoàn An Phát Holdings --- Đăng ký mua 2.500.000 Biểu đồ
24/06/2021 CTCP Tập đoàn An Phát Holdings --- Mua 0 Biểu đồ
26/05/2021 CTCP Tập đoàn An Phát Holdings --- Đăng ký mua 7.000.000 Biểu đồ
14/05/2021 CTCP Tập đoàn An Phát Holdings --- Mua 32.208.146 Biểu đồ
14/05/2021 Trần Thị Thoản Thành viên HĐQT Mua 418.147 Biểu đồ
14/05/2021 Hòa Thị Thu Hà Thành viên HĐQT Mua 250.888 Biểu đồ
20/04/2021 Hòa Thị Thu Hà Thành viên HĐQT Đăng ký mua 300.000 Biểu đồ
19/04/2021 Trần Thị Thoản Thành viên HĐQT Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
15/04/2021 CTCP Tập đoàn An Phát Holdings --- Đăng ký mua 38.000.000 Biểu đồ