• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.258,85 +2,10/+0,17%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.258,85   +2,10/+0,17%  |   HNX-INDEX   301,41   +0,08/+0,03%  |   UPCOM-INDEX   92,86   +0,54/+0,58%  |   VN30   1.281,44   +4,74/+0,37%  |   HNX30   554,52   +0,28/+0,05%
10 Tháng Tám 2022 12:48:31 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 09/08/2022
3:05:04 CH
12,75 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,39%)
Tham chiếu
12,80
Mở cửa
12,90
Cao nhất
12,95
Thấp nhất
12,70
Khối lượng
5.145.500
KLTB 10 ngày
5.603.810
Cao nhất 52 tuần
23,40
Thấp nhất 52 tuần
10,20
Giá đóng cửa ngày 04/03/2021
14,30 -0,50/-3,38%
Mở cửa 14,85
Cao nhất 14,90
Thấp nhất 14,15
Khối lượng 2.662.200
Giá điều chỉnh 12,63
Giá quá khứ của AAA
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
04/03/2021 -0,50 / -3,38% 14,85 14,90 14,15 14,30 14,80 12,63 2.662.200
03/03/2021 0,00 / 0,00% 14,80 14,90 14,60 14,80 14,78 13,08 2.083.100
02/03/2021 -0,05 / -0,34% 15,00 15,05 14,55 14,80 14,78 13,08 2.266.500
01/03/2021 +0,55 / +3,85% 14,50 14,85 14,30 14,85 14,63 13,12 4.142.000
26/02/2021 0,00 / 0,00% 14,00 14,35 13,90 14,30 14,17 12,63 1.618.800
25/02/2021 +0,30 / +2,14% 14,00 14,40 13,85 14,30 14,09 12,63 2.535.400
24/02/2021 -0,25 / -1,75% 14,30 14,45 13,70 14,00 14,08 12,37 3.042.200
23/02/2021 -0,15 / -1,04% 14,35 14,40 14,15 14,25 14,28 12,59 3.119.000
22/02/2021 +0,10 / +0,70% 14,40 14,75 14,20 14,40 14,45 12,72 3.688.300
19/02/2021 +0,15 / +1,06% 14,00 14,65 13,95 14,30 14,33 12,63 3.044.200
18/02/2021 +0,50 / +3,66% 13,75 14,35 13,60 14,15 13,99 12,50 3.230.400
17/02/2021 +0,65 / +5,00% 13,00 13,70 12,95 13,65 13,33 12,06 3.076.600
09/02/2021 +0,15 / +1,17% 12,90 13,20 12,75 13,00 12,98 11,49 1.730.600
08/02/2021 -0,40 / -3,02% 13,30 13,35 12,60 12,85 13,00 11,35 1.913.400
05/02/2021 -0,05 / -0,38% 13,30 13,35 13,10 13,25 13,26 11,71 1.734.500
04/02/2021 0,00 / 0,00% 13,20 13,55 13,00 13,30 13,28 11,75 1.727.800
03/02/2021 +0,80 / +6,40% 12,80 13,35 12,55 13,30 12,99 11,75 2.277.600
02/02/2021 +0,30 / +2,46% 12,10 12,70 11,80 12,50 12,33 11,04 2.105.100
01/02/2021 -0,90 / -6,87% 12,20 13,00 12,20 12,20 12,32 10,78 5.414.300
29/01/2021 +0,15 / +1,16% 12,20 13,35 12,20 13,10 12,84 11,57 2.378.300
28/01/2021 -0,95 / -6,83% 13,10 13,50 12,95 12,95 12,95 11,44 4.180.300
27/01/2021 -0,50 / -3,47% 14,30 14,65 13,75 13,90 14,14 12,28 3.071.000
26/01/2021 -0,30 / -2,04% 14,70 14,75 14,10 14,40 14,47 12,72 2.339.300
25/01/2021 +0,25 / +1,73% 14,50 14,90 14,35 14,70 14,45 12,99 3.162.000
22/01/2021 -0,25 / -1,70% 14,75 14,80 14,40 14,45 14,61 12,77 1.960.000
21/01/2021 +0,45 / +3,16% 14,50 14,75 14,25 14,70 14,50 12,99 2.169.600
20/01/2021 -0,15 / -1,04% 14,40 14,60 13,55 14,25 14,10 12,59 2.545.300
19/01/2021 -1,05 / -6,80% 15,40 15,40 14,40 14,40 14,86 12,72 4.855.800
18/01/2021 -0,15 / -0,96% 15,75 15,75 15,40 15,45 15,54 13,65 2.907.200
15/01/2021 +0,15 / +0,97% 15,80 15,85 15,55 15,60 15,71 13,78 3.470.400