• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 4:43:33 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
8,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-6,82%)
Tham chiếu
8,80
Mở cửa
8,75
Cao nhất
8,75
Thấp nhất
8,19
Khối lượng
3.530.100
KLTB 10 ngày
2.475.170
Cao nhất 52 tuần
23,40
Thấp nhất 52 tuần
8,19
Giá đóng cửa ngày 04/05/2020
11,65 -0,70/-5,67%
Mở cửa 11,95
Cao nhất 12,00
Thấp nhất 11,60
Khối lượng 2.753.670
Giá điều chỉnh 9,41
Giá quá khứ của AAA
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
04/05/2020 -0,70 / -5,67% 11,95 12,00 11,60 11,65 11,79 9,41 2.753.670
29/04/2020 -0,10 / -0,80% 12,50 12,80 12,30 12,35 12,55 9,98 3.141.090
28/04/2020 -0,25 / -1,97% 12,55 12,70 12,40 12,45 12,52 10,06 2.371.800
27/04/2020 -0,10 / -0,78% 13,00 13,15 12,65 12,70 12,89 10,26 2.548.000
24/04/2020 +0,35 / +2,81% 12,55 12,90 12,30 12,80 12,70 10,34 4.409.580
23/04/2020 +0,50 / +4,18% 12,05 12,45 11,95 12,45 12,19 10,06 3.677.570
22/04/2020 +0,50 / +4,37% 11,30 11,95 11,20 11,95 11,66 9,65 2.613.540
21/04/2020 -0,75 / -6,15% 12,00 12,15 11,40 11,45 11,77 9,25 3.644.030
20/04/2020 +0,35 / +2,95% 11,85 12,35 11,55 12,20 11,93 9,86 3.293.370
17/04/2020 -0,05 / -0,42% 12,00 12,20 11,80 11,85 11,96 9,57 1.907.170
16/04/2020 +0,35 / +3,03% 11,75 12,10 11,60 11,90 11,87 9,61 3.776.650
15/04/2020 +0,75 / +6,94% 10,95 11,55 10,90 11,55 11,34 9,33 4.217.640
14/04/2020 +0,15 / +1,41% 10,70 10,85 10,55 10,80 10,67 8,73 2.918.420
13/04/2020 0,00 / 0,00% 10,55 10,95 10,55 10,65 10,74 8,60 1.626.670
10/04/2020 -0,25 / -2,29% 10,95 10,95 10,50 10,65 10,71 8,60 1.045.380
09/04/2020 +0,15 / +1,40% 10,90 11,25 10,75 10,90 10,95 8,81 2.196.120
08/04/2020 +0,10 / +0,94% 10,35 10,75 10,25 10,75 10,48 8,68 1.362.170
07/04/2020 -0,15 / -1,39% 10,95 11,00 10,45 10,65 10,64 8,60 1.513.250
06/04/2020 +0,50 / +4,85% 10,55 10,90 10,50 10,80 10,74 8,73 2.073.740
03/04/2020 +0,31 / +3,10% 10,00 10,35 9,81 10,30 10,22 8,32 2.303.190
01/04/2020 +0,60 / +6,39% 9,50 9,99 9,40 9,99 9,69 8,07 923.390
31/03/2020 -0,31 / -3,20% 9,95 10,15 9,20 9,39 9,66 7,59 1.836.790
30/03/2020 -0,50 / -4,90% 9,80 9,97 9,60 9,70 9,73 7,84 1.032.500
27/03/2020 -0,15 / -1,45% 10,40 10,45 10,10 10,20 10,33 8,24 2.079.270
26/03/2020 -0,25 / -2,36% 10,65 10,70 10,30 10,35 10,57 8,36 1.875.580
25/03/2020 +0,50 / +4,95% 10,30 10,65 10,30 10,60 10,49 8,56 1.874.300
24/03/2020 +0,24 / +2,43% 10,00 10,25 9,86 10,10 10,06 8,16 2.162.300
23/03/2020 -0,74 / -6,98% 10,05 10,50 9,86 9,86 9,94 7,97 3.325.580
20/03/2020 +0,05 / +0,47% 10,60 10,75 10,50 10,60 10,60 8,56 803.610
19/03/2020 -0,45 / -4,09% 10,80 10,80 10,40 10,55 10,57 8,52 1.115.070