• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.080,01 +43,73/+4,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.080,01   +43,73/+4,22%  |   HNX-INDEX   215,96   +4,96/+2,35%  |   UPCOM-INDEX   72,21   +0,80/+1,12%  |   VN30   1.092,99   +50,35/+4,83%  |   HNX30   363,71   +16,36/+4,71%
04 Tháng Mười Hai 2022 6:08:54 CH - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 02/12/2022
3:05:04 CH
7,88 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,28 (+3,68%)
Tham chiếu
7,60
Mở cửa
7,60
Cao nhất
7,88
Thấp nhất
7,32
Khối lượng
4.106.400
KLTB 10 ngày
3.908.260
Cao nhất 52 tuần
23,40
Thấp nhất 52 tuần
5,30
Giá đóng cửa ngày 13/04/2020
10,65 0,00/0,00%
Mở cửa 10,55
Cao nhất 10,95
Thấp nhất 10,55
Khối lượng 1.626.670
Giá điều chỉnh 8,60
Giá quá khứ của AAA
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
13/04/2020 0,00 / 0,00% 10,55 10,95 10,55 10,65 10,74 8,60 1.626.670
10/04/2020 -0,25 / -2,29% 10,95 10,95 10,50 10,65 10,71 8,60 1.045.380
09/04/2020 +0,15 / +1,40% 10,90 11,25 10,75 10,90 10,95 8,81 2.196.120
08/04/2020 +0,10 / +0,94% 10,35 10,75 10,25 10,75 10,48 8,68 1.362.170
07/04/2020 -0,15 / -1,39% 10,95 11,00 10,45 10,65 10,64 8,60 1.513.250
06/04/2020 +0,50 / +4,85% 10,55 10,90 10,50 10,80 10,74 8,73 2.073.740
03/04/2020 +0,31 / +3,10% 10,00 10,35 9,81 10,30 10,22 8,32 2.303.190
01/04/2020 +0,60 / +6,39% 9,50 9,99 9,40 9,99 9,69 8,07 923.390
31/03/2020 -0,31 / -3,20% 9,95 10,15 9,20 9,39 9,66 7,59 1.836.790
30/03/2020 -0,50 / -4,90% 9,80 9,97 9,60 9,70 9,73 7,84 1.032.500
27/03/2020 -0,15 / -1,45% 10,40 10,45 10,10 10,20 10,33 8,24 2.079.270
26/03/2020 -0,25 / -2,36% 10,65 10,70 10,30 10,35 10,57 8,36 1.875.580
25/03/2020 +0,50 / +4,95% 10,30 10,65 10,30 10,60 10,49 8,56 1.874.300
24/03/2020 +0,24 / +2,43% 10,00 10,25 9,86 10,10 10,06 8,16 2.162.300
23/03/2020 -0,74 / -6,98% 10,05 10,50 9,86 9,86 9,94 7,97 3.325.580
20/03/2020 +0,05 / +0,47% 10,60 10,75 10,50 10,60 10,60 8,56 803.610
19/03/2020 -0,45 / -4,09% 10,80 10,80 10,40 10,55 10,57 8,52 1.115.070
18/03/2020 -0,15 / -1,35% 11,30 11,35 10,95 11,00 11,15 8,89 1.366.460
17/03/2020 +0,35 / +3,24% 11,00 11,40 10,80 11,15 11,11 9,01 1.651.470
16/03/2020 +0,70 / +6,93% 10,40 10,80 10,30 10,80 10,76 8,73 1.602.840
13/03/2020 +0,05 / +0,50% 9,35 10,35 9,35 10,10 9,66 8,16 2.171.430
12/03/2020 -0,75 / -6,94% 10,25 10,40 10,05 10,05 10,09 8,12 3.032.340
11/03/2020 -0,55 / -4,85% 11,50 11,55 10,65 10,80 11,03 8,73 1.875.700
10/03/2020 -0,15 / -1,30% 10,90 11,55 10,90 11,35 11,22 9,17 1.744.030
09/03/2020 -0,85 / -6,88% 11,50 11,75 11,50 11,50 11,52 9,29 2.892.350
06/03/2020 -0,25 / -1,98% 12,55 12,55 12,25 12,35 12,36 9,98 1.842.780
05/03/2020 -0,05 / -0,40% 12,75 12,90 12,60 12,60 12,74 10,18 1.283.430
04/03/2020 0,00 / 0,00% 12,60 12,65 12,45 12,65 12,55 10,22 1.420.570
03/03/2020 +0,25 / +2,02% 12,55 12,90 12,55 12,65 12,72 10,22 2.053.260
02/03/2020 +0,05 / +0,40% 12,35 12,40 12,25 12,40 12,34 10,02 1.233.480