• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.267,74 -0,69/-0,05%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:34:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.267,74   -0,69/-0,05%  |   HNX-INDEX   313,72   -1,19/-0,38%  |   UPCOM-INDEX   95,11   +0,33/+0,35%  |   VN30   1.308,67   -2,03/-0,15%  |   HNX30   565,07   -2,74/-0,48%
26 Tháng Năm 2022 9:36:10 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 26/05/2022
9:35:00 SA
12,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+1,59%)
Tham chiếu
12,60
Mở cửa
12,75
Cao nhất
13,10
Thấp nhất
12,60
Khối lượng
1.541.300
KLTB 10 ngày
4.248.270
Cao nhất 52 tuần
23,40
Thấp nhất 52 tuần
10,75
Giá đóng cửa ngày 14/07/2021
15,55 -0,35/-2,20%
Mở cửa 15,90
Cao nhất 15,90
Thấp nhất 15,20
Khối lượng 3.234.800
Giá điều chỉnh 13,74
Giá quá khứ của AAA
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
14/07/2021 -0,35 / -2,20% 15,90 15,90 15,20 15,55 15,58 13,74 3.234.800
13/07/2021 +0,50 / +3,25% 15,60 15,90 15,30 15,90 15,67 14,05 3.904.300
12/07/2021 -0,70 / -4,35% 15,90 15,90 15,00 15,40 15,26 13,61 11.423.200
09/07/2021 -0,60 / -3,59% 16,30 16,90 16,10 16,10 16,47 14,22 7.290.600
08/07/2021 -0,60 / -3,47% 17,40 17,45 16,60 16,70 16,91 14,75 6.239.800
07/07/2021 0,00 / 0,00% 17,10 17,50 16,55 17,30 17,03 15,28 8.404.400
06/07/2021 -1,25 / -6,74% 18,55 19,10 17,30 17,30 18,31 15,28 8.037.800
05/07/2021 -0,10 / -0,54% 18,60 19,00 18,05 18,55 18,62 16,39 7.067.000
02/07/2021 -0,80 / -4,11% 19,30 19,30 18,55 18,65 18,80 16,48 17.217.000
01/07/2021 -0,05 / -0,26% 19,50 19,65 18,90 19,45 19,29 17,18 10.794.000
30/06/2021 -1,00 / -4,88% 20,10 20,20 19,50 19,50 19,75 17,23 13.771.700
29/06/2021 +0,75 / +3,80% 19,95 21,00 19,85 20,50 20,58 18,11 21.458.900
28/06/2021 +1,25 / +6,76% 18,60 19,75 18,15 19,75 18,83 17,45 20.319.000
25/06/2021 -0,55 / -2,89% 19,10 19,30 18,30 18,50 18,80 16,34 17.157.600
24/06/2021 +0,05 / +0,26% 19,15 19,50 18,80 19,05 19,22 16,83 17.237.200
23/06/2021 -0,50 / -2,56% 19,45 19,85 18,95 19,00 19,42 16,79 18.722.100
22/06/2021 -0,40 / -2,01% 20,05 20,20 19,10 19,50 19,71 17,23 21.219.400
21/06/2021 +0,45 / +2,31% 19,45 20,00 18,70 19,90 19,40 17,58 18.287.300
18/06/2021 +0,30 / +1,57% 19,00 20,20 18,50 19,45 19,44 17,18 20.442.000
17/06/2021 +1,25 / +6,98% 17,85 19,15 17,80 19,15 18,66 16,92 24.665.400
16/06/2021 +0,65 / +3,77% 17,80 18,15 17,25 17,90 17,82 15,81 15.032.000
15/06/2021 +1,10 / +6,81% 15,90 17,25 15,85 17,25 16,65 15,24 20.538.800
14/06/2021 +0,05 / +0,31% 16,20 16,40 15,90 16,15 16,13 14,27 4.586.000
11/06/2021 +0,40 / +2,55% 15,80 16,30 15,80 16,10 16,11 14,22 4.647.900
10/06/2021 +0,20 / +1,29% 15,50 15,80 15,35 15,70 15,56 13,87 3.797.400
09/06/2021 +0,05 / +0,32% 15,45 15,65 15,10 15,50 15,41 13,69 4.965.400
08/06/2021 -0,55 / -3,44% 15,90 16,15 15,40 15,45 15,82 13,65 5.139.900
07/06/2021 -0,30 / -1,84% 16,45 16,55 15,80 16,00 16,18 14,14 2.465.700
04/06/2021 +0,05 / +0,31% 16,50 16,70 16,15 16,30 16,52 14,40 5.496.500
03/06/2021 +1,05 / +6,91% 15,35 16,25 15,35 16,25 15,89 14,36 9.756.000