• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 5:18:21 CH - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:04 CH
12,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-1,63%)
Tham chiếu
12,30
Mở cửa
12,30
Cao nhất
12,40
Thấp nhất
12,05
Khối lượng
4.785.200
KLTB 10 ngày
5.527.740
Cao nhất 52 tuần
23,40
Thấp nhất 52 tuần
10,20
Giá đóng cửa ngày 14/09/2020
12,35 +0,30/+2,49%
Mở cửa 12,20
Cao nhất 12,40
Thấp nhất 12,20
Khối lượng 2.669.820
Giá điều chỉnh 10,39
Giá quá khứ của AAA
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
14/09/2020 +0,30 / +2,49% 12,20 12,40 12,20 12,35 12,27 10,39 2.669.820
11/09/2020 -0,05 / -0,40% 12,60 12,70 12,50 12,55 12,60 10,14 2.883.650
10/09/2020 -0,10 / -0,79% 12,75 12,80 12,60 12,60 12,70 10,18 1.593.510
09/09/2020 +0,05 / +0,40% 12,55 12,75 12,50 12,70 12,62 10,26 1.753.820
08/09/2020 +0,05 / +0,40% 12,60 12,80 12,60 12,65 12,67 10,22 2.205.920
07/09/2020 +0,05 / +0,40% 12,60 12,85 12,55 12,60 12,71 10,18 3.764.230
04/09/2020 +0,05 / +0,40% 12,35 12,55 12,25 12,55 12,44 10,14 2.242.710
03/09/2020 0,00 / 0,00% 12,60 12,65 12,45 12,50 12,51 10,10 1.674.950
01/09/2020 -0,05 / -0,40% 12,50 12,55 12,40 12,50 12,48 10,10 2.099.250
31/08/2020 0,00 / 0,00% 12,70 12,80 12,50 12,55 12,64 10,14 3.367.930
28/08/2020 -0,15 / -1,18% 12,70 12,70 12,55 12,55 12,60 10,14 2.751.270
27/08/2020 +0,40 / +3,25% 12,30 12,70 12,25 12,70 12,56 10,26 5.889.520
26/08/2020 +0,05 / +0,41% 12,25 12,35 12,15 12,30 12,24 9,94 3.579.740
25/08/2020 -0,15 / -1,21% 12,45 12,50 12,20 12,25 12,33 9,90 3.214.650
24/08/2020 +0,15 / +1,22% 12,35 12,60 12,30 12,40 12,41 10,02 4.768.630
21/08/2020 +0,15 / +1,24% 12,05 12,30 11,95 12,25 12,14 9,90 4.035.500
20/08/2020 -0,10 / -0,82% 12,25 12,40 11,95 12,10 12,17 9,78 4.304.670
19/08/2020 -0,10 / -0,81% 12,30 12,40 12,15 12,20 12,24 9,86 3.558.040
18/08/2020 -0,10 / -0,81% 12,40 12,50 12,20 12,30 12,35 9,94 2.842.190
17/08/2020 +0,15 / +1,22% 12,20 12,40 12,00 12,40 12,19 10,02 4.590.480
14/08/2020 +0,30 / +2,51% 12,05 12,55 11,95 12,25 12,28 9,90 7.045.590
13/08/2020 -0,05 / -0,42% 12,00 12,10 11,80 11,95 11,94 9,65 2.787.730
12/08/2020 +0,50 / +4,35% 11,55 12,15 11,45 12,00 11,81 9,69 5.054.470
11/08/2020 -0,05 / -0,43% 11,50 11,60 11,45 11,50 11,52 9,29 696.150
10/08/2020 +0,15 / +1,32% 11,50 11,70 11,45 11,55 11,54 9,33 1.367.450
07/08/2020 -0,10 / -0,87% 11,50 11,55 11,35 11,40 11,42 9,21 704.210
06/08/2020 -0,05 / -0,43% 11,50 11,60 11,40 11,50 11,48 9,29 997.440
05/08/2020 +0,15 / +1,32% 11,40 11,60 11,30 11,55 11,50 9,33 1.541.050
04/08/2020 +0,20 / +1,79% 11,40 11,45 11,30 11,40 11,38 9,21 1.060.060
03/08/2020 +0,30 / +2,75% 10,90 11,30 10,85 11,20 11,15 9,05 1.177.840