• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.080,01 +43,73/+4,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.080,01   +43,73/+4,22%  |   HNX-INDEX   215,96   +4,96/+2,35%  |   UPCOM-INDEX   72,21   +0,80/+1,12%  |   VN30   1.092,99   +50,35/+4,83%  |   HNX30   363,71   +16,36/+4,71%
04 Tháng Mười Hai 2022 7:49:11 CH - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 02/12/2022
3:05:04 CH
7,88 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,28 (+3,68%)
Tham chiếu
7,60
Mở cửa
7,60
Cao nhất
7,88
Thấp nhất
7,32
Khối lượng
4.106.400
KLTB 10 ngày
3.908.260
Cao nhất 52 tuần
23,40
Thấp nhất 52 tuần
5,30
Giá đóng cửa ngày 14/09/2022
11,25 +0,05/+0,45%
Mở cửa 11,05
Cao nhất 11,25
Thấp nhất 10,90
Khối lượng 3.682.100
Giá điều chỉnh 11,25
Giá quá khứ của AAA
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
14/09/2022 +0,05 / +0,45% 11,05 11,25 10,90 11,25 11,06 11,25 3.682.100
13/09/2022 0,00 / 0,00% 11,20 11,30 11,05 11,20 11,19 11,20 2.423.100
12/09/2022 -0,10 / -0,88% 11,40 11,45 11,20 11,20 11,33 11,20 1.562.300
09/09/2022 -0,05 / -0,44% 11,40 11,50 11,05 11,30 11,22 11,30 3.246.200
08/09/2022 -0,05 / -0,44% 11,55 11,65 11,30 11,35 11,41 11,35 3.082.500
07/09/2022 -0,50 / -4,20% 11,90 11,95 11,40 11,40 11,69 11,40 3.922.200
06/09/2022 +0,05 / +0,42% 11,90 12,10 11,90 11,90 11,98 11,90 2.587.900
05/09/2022 -0,10 / -0,84% 11,95 12,00 11,85 11,85 11,93 11,85 1.393.300
31/08/2022 +0,05 / +0,42% 11,85 12,00 11,85 11,95 11,91 11,95 1.851.900
30/08/2022 0,00 / 0,00% 12,10 12,15 11,85 11,90 11,95 11,90 2.783.100
29/08/2022 -0,30 / -2,46% 11,95 12,05 11,75 11,90 11,91 11,90 5.422.000
26/08/2022 -0,15 / -1,21% 12,35 12,50 12,15 12,20 12,35 12,20 3.958.900
25/08/2022 0,00 / 0,00% 12,40 12,45 12,25 12,35 12,37 12,35 3.506.100
24/08/2022 -0,05 / -0,40% 12,45 12,50 12,30 12,35 12,36 12,35 2.254.600
23/08/2022 +0,30 / +2,48% 12,00 12,40 12,00 12,40 12,17 12,40 3.118.100
22/08/2022 0,00 / 0,00% 12,10 12,20 12,00 12,10 12,09 12,10 3.392.500
19/08/2022 -0,20 / -1,63% 12,30 12,40 12,05 12,10 12,22 12,10 4.785.200
18/08/2022 -0,20 / -1,60% 12,50 12,55 12,30 12,30 12,40 12,30 4.118.600
17/08/2022 -0,15 / -1,19% 12,65 12,75 12,40 12,50 12,58 12,50 4.828.300
16/08/2022 +0,10 / +0,80% 12,50 12,80 12,50 12,65 12,61 12,65 4.751.100
15/08/2022 -0,10 / -0,79% 12,70 12,75 12,55 12,55 12,63 12,55 5.069.400
12/08/2022 +0,15 / +1,20% 12,45 12,70 12,45 12,65 12,57 12,65 3.435.000
11/08/2022 -0,50 / -3,85% 13,10 13,20 12,40 12,50 12,78 12,50 8.565.300
10/08/2022 +0,25 / +1,96% 12,70 13,30 12,65 13,00 13,02 13,00 9.028.700
09/08/2022 -0,05 / -0,39% 12,90 12,95 12,70 12,75 12,78 12,75 5.145.500
08/08/2022 +0,25 / +1,99% 12,60 12,95 12,55 12,80 12,70 12,80 5.798.300
05/08/2022 0,00 / 0,00% 12,50 12,80 12,45 12,55 12,58 12,55 4.688.100
04/08/2022 -0,20 / -1,57% 12,80 13,05 12,55 12,55 12,78 12,55 5.976.400
03/08/2022 +0,10 / +0,79% 12,55 12,75 12,50 12,75 12,62 12,75 4.854.500
02/08/2022 +0,20 / +1,61% 12,50 12,95 12,45 12,65 12,75 12,65 8.762.000