• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.097,51 +19,37/+1,80%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:35:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.097,51   +19,37/+1,80%  |   HNX-INDEX   240,05   +4,44/+1,88%  |   UPCOM-INDEX   83,21   +0,83/+1,01%  |   VN30   1.116,37   +18,65/+1,70%  |   HNX30   405,58   +13,71/+3,50%
05 Tháng Mười 2022 11:38:15 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 05/10/2022
11:35:01 SA
9,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+2,22%)
Tham chiếu
9,00
Mở cửa
9,25
Cao nhất
9,28
Thấp nhất
9,17
Khối lượng
871.200
KLTB 10 ngày
2.155.540
Cao nhất 52 tuần
23,40
Thấp nhất 52 tuần
9,00
Giá đóng cửa ngày 20/05/2020
12,55 +0,25/+2,03%
Mở cửa 12,30
Cao nhất 12,60
Thấp nhất 12,30
Khối lượng 3.120.320
Giá điều chỉnh 10,14
Giá quá khứ của AAA
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
20/05/2020 +0,25 / +2,03% 12,30 12,60 12,30 12,55 12,50 10,14 3.120.320
19/05/2020 -0,05 / -0,40% 12,50 12,60 12,25 12,30 12,39 9,94 2.221.530
18/05/2020 +0,05 / +0,41% 12,30 12,45 12,20 12,35 12,31 9,98 1.585.120
15/05/2020 -0,15 / -1,20% 12,50 12,60 12,20 12,30 12,37 9,94 1.880.670
14/05/2020 -0,10 / -0,80% 12,45 12,60 12,35 12,45 12,51 10,06 1.460.390
13/05/2020 -0,15 / -1,18% 12,65 12,75 12,35 12,55 12,61 10,14 1.867.670
12/05/2020 +0,45 / +3,67% 12,20 12,75 12,05 12,70 12,44 10,26 3.146.680
11/05/2020 +0,20 / +1,66% 12,05 12,35 12,05 12,25 12,21 9,90 1.977.280
08/05/2020 -0,10 / -0,82% 12,20 12,40 12,05 12,05 12,19 9,74 3.145.840
07/05/2020 +0,20 / +1,67% 12,00 12,20 12,00 12,15 12,10 9,82 1.705.560
06/05/2020 -0,15 / -1,24% 12,10 12,25 11,90 11,95 12,00 9,65 1.736.870
05/05/2020 +0,45 / +3,86% 11,70 12,20 11,65 12,10 11,85 9,78 1.632.300
04/05/2020 -0,70 / -5,67% 11,95 12,00 11,60 11,65 11,79 9,41 2.753.670
29/04/2020 -0,10 / -0,80% 12,50 12,80 12,30 12,35 12,55 9,98 3.141.090
28/04/2020 -0,25 / -1,97% 12,55 12,70 12,40 12,45 12,52 10,06 2.371.800
27/04/2020 -0,10 / -0,78% 13,00 13,15 12,65 12,70 12,89 10,26 2.548.000
24/04/2020 +0,35 / +2,81% 12,55 12,90 12,30 12,80 12,70 10,34 4.409.580
23/04/2020 +0,50 / +4,18% 12,05 12,45 11,95 12,45 12,19 10,06 3.677.570
22/04/2020 +0,50 / +4,37% 11,30 11,95 11,20 11,95 11,66 9,65 2.613.540
21/04/2020 -0,75 / -6,15% 12,00 12,15 11,40 11,45 11,77 9,25 3.644.030
20/04/2020 +0,35 / +2,95% 11,85 12,35 11,55 12,20 11,93 9,86 3.293.370
17/04/2020 -0,05 / -0,42% 12,00 12,20 11,80 11,85 11,96 9,57 1.907.170
16/04/2020 +0,35 / +3,03% 11,75 12,10 11,60 11,90 11,87 9,61 3.776.650
15/04/2020 +0,75 / +6,94% 10,95 11,55 10,90 11,55 11,34 9,33 4.217.640
14/04/2020 +0,15 / +1,41% 10,70 10,85 10,55 10,80 10,67 8,73 2.918.420
13/04/2020 0,00 / 0,00% 10,55 10,95 10,55 10,65 10,74 8,60 1.626.670
10/04/2020 -0,25 / -2,29% 10,95 10,95 10,50 10,65 10,71 8,60 1.045.380
09/04/2020 +0,15 / +1,40% 10,90 11,25 10,75 10,90 10,95 8,81 2.196.120
08/04/2020 +0,10 / +0,94% 10,35 10,75 10,25 10,75 10,48 8,68 1.362.170
07/04/2020 -0,15 / -1,39% 10,95 11,00 10,45 10,65 10,64 8,60 1.513.250