• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
20 Tháng Tám 2022 5:29:29 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:04 CH
12,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-1,63%)
Tham chiếu
12,30
Mở cửa
12,30
Cao nhất
12,40
Thấp nhất
12,05
Khối lượng
4.785.200
KLTB 10 ngày
5.527.740
Cao nhất 52 tuần
23,40
Thấp nhất 52 tuần
10,20
Giá đóng cửa ngày 26/06/2020
12,80 -0,30/-2,29%
Mở cửa 13,15
Cao nhất 13,20
Thấp nhất 12,75
Khối lượng 1.171.690
Giá điều chỉnh 10,34
Giá quá khứ của AAA
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
26/06/2020 -0,30 / -2,29% 13,15 13,20 12,75 12,80 12,93 10,34 1.171.690
25/06/2020 +0,05 / +0,38% 12,90 13,15 12,80 13,10 12,94 10,58 1.086.880
24/06/2020 -0,15 / -1,14% 13,20 13,50 13,00 13,05 13,31 10,54 2.572.040
23/06/2020 +0,15 / +1,15% 13,10 13,35 13,05 13,20 13,21 10,66 2.428.360
22/06/2020 +0,15 / +1,16% 13,05 13,30 12,90 13,05 13,09 10,54 2.209.930
19/06/2020 +0,20 / +1,57% 12,75 12,90 12,70 12,90 12,80 10,42 1.298.560
18/06/2020 0,00 / 0,00% 12,65 12,80 12,50 12,70 12,69 10,26 852.230
17/06/2020 +0,10 / +0,79% 12,80 12,85 12,55 12,70 12,71 10,26 1.101.480
16/06/2020 +0,45 / +3,70% 12,40 12,65 12,40 12,60 12,54 10,18 1.519.730
15/06/2020 -0,60 / -4,71% 12,80 12,85 12,15 12,15 12,43 9,82 3.018.140
12/06/2020 -0,15 / -1,16% 12,45 12,90 12,45 12,75 12,67 10,30 2.608.600
11/06/2020 -0,85 / -6,18% 13,80 14,05 12,90 12,90 13,59 10,42 4.048.620
10/06/2020 +0,25 / +1,85% 13,40 13,90 13,20 13,75 13,51 11,11 3.071.070
09/06/2020 -0,35 / -2,53% 13,80 13,80 13,40 13,50 13,56 10,91 3.798.630
08/06/2020 +0,10 / +0,73% 13,85 14,10 13,75 13,85 13,98 11,19 3.248.270
05/06/2020 +0,30 / +2,23% 13,55 14,05 13,50 13,75 13,82 11,11 4.608.890
04/06/2020 +0,85 / +6,75% 12,65 13,45 12,65 13,45 13,15 10,87 7.039.960
03/06/2020 +0,05 / +0,40% 12,55 12,65 12,50 12,60 12,57 10,18 1.418.300
02/06/2020 -0,10 / -0,79% 12,70 12,70 12,50 12,55 12,59 10,14 1.455.970
01/06/2020 +0,20 / +1,61% 12,50 12,70 12,45 12,65 12,59 10,22 1.648.820
29/05/2020 -0,10 / -0,80% 12,50 12,60 12,40 12,45 12,48 10,06 2.407.030
28/05/2020 +0,05 / +0,40% 12,60 12,75 12,50 12,55 12,60 10,14 1.519.540
27/05/2020 -0,50 / -3,85% 13,15 13,15 12,50 12,50 12,80 10,10 2.998.250
26/05/2020 +0,50 / +4,00% 12,60 13,10 12,50 13,00 12,85 10,50 5.085.990
25/05/2020 +0,15 / +1,21% 12,40 12,65 12,25 12,50 12,46 10,10 2.037.710
22/05/2020 -0,20 / -1,59% 12,60 12,65 12,35 12,35 12,52 9,98 1.696.870
21/05/2020 0,00 / 0,00% 12,65 12,75 12,45 12,55 12,62 10,14 1.919.710
20/05/2020 +0,25 / +2,03% 12,30 12,60 12,30 12,55 12,50 10,14 3.120.320
19/05/2020 -0,05 / -0,40% 12,50 12,60 12,25 12,30 12,39 9,94 2.221.530
18/05/2020 +0,05 / +0,41% 12,30 12,45 12,20 12,35 12,31 9,98 1.585.120