• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.261,37 +4,62/+0,37%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:25:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.261,37   +4,62/+0,37%  |   HNX-INDEX   302,22   +0,89/+0,30%  |   UPCOM-INDEX   92,83   +0,51/+0,55%  |   VN30   1.283,29   +6,59/+0,52%  |   HNX30   556,97   +2,73/+0,49%
09 Tháng Tám 2022 11:31:50 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 09/08/2022
11:25:01 SA
12,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
12,80
Mở cửa
12,90
Cao nhất
12,95
Thấp nhất
12,70
Khối lượng
2.407.800
KLTB 10 ngày
5.330.040
Cao nhất 52 tuần
23,40
Thấp nhất 52 tuần
10,20
Giá đóng cửa ngày 31/03/2021
16,60 +0,15/+0,91%
Mở cửa 16,40
Cao nhất 16,70
Thấp nhất 16,30
Khối lượng 2.755.000
Giá điều chỉnh 14,67
Giá quá khứ của AAA
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
31/03/2021 +0,15 / +0,91% 16,40 16,70 16,30 16,60 16,49 14,67 2.755.000
30/03/2021 +0,20 / +1,23% 16,30 16,70 16,20 16,45 16,48 14,53 3.733.700
29/03/2021 +0,30 / +1,88% 16,00 16,40 15,85 16,25 16,14 14,36 4.419.700
26/03/2021 +0,05 / +0,31% 15,85 16,00 14,90 15,95 15,42 14,09 3.849.300
25/03/2021 +0,20 / +1,27% 15,70 15,90 15,45 15,90 15,66 14,05 2.824.100
24/03/2021 -0,65 / -3,98% 15,90 16,25 15,55 15,70 15,94 13,87 3.844.300
23/03/2021 -0,35 / -2,10% 16,70 16,75 16,10 16,35 16,41 14,44 3.335.400
22/03/2021 0,00 / 0,00% 16,70 16,85 16,50 16,70 16,65 14,75 2.836.500
19/03/2021 0,00 / 0,00% 16,70 17,00 16,55 16,70 16,74 14,75 2.546.400
18/03/2021 +0,10 / +0,60% 16,75 17,10 16,45 16,70 16,75 14,75 4.294.500
17/03/2021 -0,40 / -2,35% 17,00 17,05 16,60 16,60 16,79 14,67 3.564.400
16/03/2021 +0,25 / +1,49% 16,75 17,40 16,50 17,00 16,99 15,02 4.574.600
15/03/2021 +0,60 / +3,72% 16,10 17,10 15,90 16,75 16,45 14,80 7.205.100
12/03/2021 -0,05 / -0,31% 16,15 16,30 16,00 16,15 16,16 14,27 2.779.700
11/03/2021 +0,50 / +3,18% 16,70 16,70 16,10 16,20 16,47 14,31 5.383.600
10/03/2021 +1,00 / +6,80% 14,75 15,70 14,65 15,70 15,31 13,87 10.008.900
09/03/2021 0,00 / 0,00% 14,55 14,75 14,50 14,70 14,62 12,99 1.715.900
08/03/2021 +0,10 / +0,68% 14,85 14,85 14,60 14,70 14,74 12,99 2.432.500
05/03/2021 +0,30 / +2,10% 14,25 14,65 14,05 14,60 14,32 12,90 2.998.400
04/03/2021 -0,50 / -3,38% 14,85 14,90 14,15 14,30 14,80 12,63 2.662.200
03/03/2021 0,00 / 0,00% 14,80 14,90 14,60 14,80 14,78 13,08 2.083.100
02/03/2021 -0,05 / -0,34% 15,00 15,05 14,55 14,80 14,78 13,08 2.266.500
01/03/2021 +0,55 / +3,85% 14,50 14,85 14,30 14,85 14,63 13,12 4.142.000
26/02/2021 0,00 / 0,00% 14,00 14,35 13,90 14,30 14,17 12,63 1.618.800
25/02/2021 +0,30 / +2,14% 14,00 14,40 13,85 14,30 14,09 12,63 2.535.400
24/02/2021 -0,25 / -1,75% 14,30 14,45 13,70 14,00 14,08 12,37 3.042.200
23/02/2021 -0,15 / -1,04% 14,35 14,40 14,15 14,25 14,28 12,59 3.119.000
22/02/2021 +0,10 / +0,70% 14,40 14,75 14,20 14,40 14,45 12,72 3.688.300
19/02/2021 +0,15 / +1,06% 14,00 14,65 13,95 14,30 14,33 12,63 3.044.200
18/02/2021 +0,50 / +3,66% 13,75 14,35 13,60 14,15 13,99 12,50 3.230.400