• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 +35,05/+2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   +35,05/+2,84%  |   HNX-INDEX   314,91   +8,95/+2,93%  |   UPCOM-INDEX   94,78   +1,66/+1,78%  |   VN30   1.310,70   +37,99/+2,98%  |   HNX30   567,81   +22,00/+4,03%
26 Tháng Năm 2022 6:15:10 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 25/05/2022
3:05:02 CH
12,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+5,00%)
Tham chiếu
12,00
Mở cửa
12,10
Cao nhất
12,80
Thấp nhất
11,85
Khối lượng
5.726.300
KLTB 10 ngày
4.460.020
Cao nhất 52 tuần
23,40
Thấp nhất 52 tuần
10,75
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
25/05/2022 12,60 2.754 10.394.600 3.554 10.079.300 315.300 5.726.300 70.569.318
24/05/2022 12,00 2.473 8.248.200 1.949 8.361.400 -113.200 4.355.900 50.961.765
23/05/2022 11,90 2.314 6.292.600 2.015 6.813.000 -520.400 3.208.500 38.522.246
20/05/2022 12,10 2.850 9.433.200 2.553 7.779.300 1.653.900 4.043.500 48.708.527
19/05/2022 11,80 3.861 10.667.400 2.036 7.729.200 2.938.200 4.539.400 53.104.761
18/05/2022 11,80 2.930 8.604.400 2.314 8.283.100 321.300 4.201.000 50.068.442
17/05/2022 11,55 2.581 10.232.500 1.675 5.884.600 4.347.900 4.081.900 45.895.210
16/05/2022 10,80 2.415 9.220.400 1.641 7.109.200 2.111.200 3.760.000 41.592.782
13/05/2022 10,75 3.667 11.754.600 2.298 11.392.500 362.100 7.024.900 77.755.808
12/05/2022 11,55 2.369 5.406.100 1.331 7.316.600 -1.910.500 3.658.800 43.476.606
11/05/2022 12,40 2.097 6.922.500 1.626 5.109.500 1.813.000 2.619.900 32.372.637
10/05/2022 12,20 3.305 10.111.800 1.756 6.826.500 3.285.300 4.334.400 50.921.441
09/05/2022 12,00 3.210 6.967.000 1.711 9.615.800 -2.648.800 5.787.100 70.392.143
06/05/2022 12,85 3.237 7.532.300 1.122 6.597.300 935.000 3.714.600 48.787.111
05/05/2022 13,40 2.675 5.588.200 1.460 6.633.600 -1.045.400 3.222.400 44.076.084
04/05/2022 13,80 2.464 4.803.800 1.591 5.837.500 -1.033.700 2.457.800 34.205.915
29/04/2022 14,05 2.758 9.212.000 2.586 8.506.400 705.600 4.682.400 64.890.713
28/04/2022 13,55 2.722 5.689.400 2.087 7.197.700 -1.508.300 2.725.800 37.255.826
27/04/2022 13,50 3.438 8.451.200 1.581 6.732.300 1.718.900 3.281.500 43.503.239
26/04/2022 13,30 3.852 11.795.900 2.180 8.120.800 3.675.100 4.855.700 61.974.270