• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.126,07 -17,55/-1,53%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.126,07   -17,55/-1,53%  |   HNX-INDEX   249,41   -2,94/-1,17%  |   UPCOM-INDEX   85,22   -0,62/-0,72%  |   VN30   1.147,44   -13,22/-1,14%  |   HNX30   424,33   -7,17/-1,66%
30 Tháng Chín 2022 12:57:34 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA : HOSE)
Cập nhật ngày 29/09/2022
3:05:02 CH
10,05 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,25 (-2,43%)
Tham chiếu
10,30
Mở cửa
10,40
Cao nhất
10,50
Thấp nhất
10,05
Khối lượng
1.709.300
KLTB 10 ngày
2.107.880
Cao nhất 52 tuần
23,40
Thấp nhất 52 tuần
10,05
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
29/09/2022 10,05 1.336 3.272.424 1.049 4.234.508 -962.084 1.709.300 17.492.634
28/09/2022 10,30 1.505 3.814.171 945 4.360.782 -546.611 1.702.800 17.483.550
27/09/2022 10,30 1.202 4.412.396 1.010 3.911.760 500.636 1.682.900 17.513.318
26/09/2022 10,35 2.254 6.622.915 1.338 6.280.601 342.314 3.576.700 37.094.564
23/09/2022 10,70 1.320 2.681.632 1.119 3.385.554 -703.922 1.284.600 13.926.785
22/09/2022 10,90 1.714 5.329.773 1.188 3.142.092 2.187.681 1.859.900 19.981.110
21/09/2022 10,70 1.799 4.562.529 815 3.373.428 1.189.101 1.936.600 20.608.251
20/09/2022 10,80 1.960 5.734.601 1.167 3.553.142 2.181.459 2.160.500 22.970.998
19/09/2022 10,60 1.914 5.795.005 1.599 6.598.457 -803.452 3.307.100 35.923.572
16/09/2022 11,00 1.821 3.975.431 1.121 4.530.365 -554.934 1.858.400 20.601.256
15/09/2022 11,25 1.248 4.935.925 1.580 3.917.467 1.018.458 1.427.900 16.166.084
14/09/2022 11,25 2.998 8.424.835 1.473 6.118.502 2.306.333 3.682.100 40.737.797
13/09/2022 11,20 1.647 4.542.104 1.422 3.758.595 783.509 2.183.100 27.234.335
12/09/2022 11,20 1.765 4.055.572 2.161 3.784.108 271.464 1.562.300 17.702.999
09/09/2022 11,30 2.226 6.785.900 1.281 5.930.900 855.000 3.006.200 36.543.967
08/09/2022 11,35 1.836 6.119.500 1.549 6.097.700 21.800 3.082.500 35.164.420
07/09/2022 11,40 2.625 5.674.100 1.659 8.538.800 -2.864.700 3.922.200 45.853.970
06/09/2022 11,90 1.467 5.915.400 1.740 6.712.700 -797.300 2.587.900 31.009.693
05/09/2022 11,85 1.350 3.977.300 1.210 4.591.800 -614.500 1.393.300 16.615.897
31/08/2022 11,95 1.526 5.359.500 1.259 4.453.300 906.200 1.851.900 22.056.703